KUNST ER KOMMUNIKATION                                                                                               

 

Das Kunstbüro beskæftiger sig med kunst og kommunikation. Formålet er at udbrede kendskabet til den nationale og internationale samtidskunst gennem såvel mundtlig som skriftlig formidling, temporære udstillinger, spontane kunstprojekter, events og permanente udsmykninger.  Bureauet  rådgiver uafhængigt og medvirker til kritisk at udvikle samtidskunsten.

 

Das Kunstbüro arbejder primært for professionelle kunstnere, kunstformidlende institutioner, museer og seriøse udstillings-steder. Bureauet kan også hjælpe med at skabe udviklende dialoger mellem kunstnere, formidlere og publikum som f.eks. kunstsaloner, artist talks og billedkunstkongresser, som ´Ind med kunsten' september 2012.

 

Das Kunstbüro er også en kærkommen platform for institutioner og kunstnere, der søger en samarbejdspartner til at  udvikle kunstprocesser, udsmykninger og udstillingsprojekter.

 

Das Kunstbüro påtager sig gerne rollen som konsulent og rådgiver kompetent og visionært ved indkøb og integrering af billedkunst i offentlige som private kunstsamlinger.

 

Das Kunstbüro afholder foredrag, workshops og kursusforløb og kan med kort deadline levere pressemeddelelser med gennemslagskraft og velskrevne artikler til mange forskellige medier. Herunder også teoretisk, kunstfaglige bidrag til tidsskrifter og kunstmagasiner.


Das Kunstbüro er især specialiseret i formidling af innovativ og udfordrende samtidskunst.
DKB nonprofit ARTSPACE

 

Das Kunstbüro har skabt et alternativt og ikke-kommercielt kunst- og projektrum i Aarhus. Målet er at udvikle nye, skæve kunstneriske dialoger og samtidigt vise eksperimenterende samtidskunst skabt af professionelle billedkunstnere fra ind- og udland.


Med valget af Aarhus som kulturby 2017, med dets for længst definerede framework, er der i særlig grad behov for en uafhængig og kritisk platform, der, både fysisk og digitalt, kan blive en nødvendig del af en demokratisk og åben, kulturel debat i byen.

 

Intentionen er ikke at skabe rum til traditionelle, mediespecifikke praksisser, men snarere at give kunstnere mulighed for at vise inspirationskilder, eksperimentelle forsøg og særligt 'skæve' kunstneriske kuriositeter. Kunst som kommercielle gallerier ikke kan sælge, og som museer, udstillingshaller og etablerede projektrum sjældent binder an med, men som er vigtige til forståelsen af det kunstneriske arbejdsfelt og til udviklingen af kunstbegrebet.

 

Udstillingerne vil primært være med eksperimenter af professionelle, etablerede kunstnere, men suppleres med udstillingskoncepter og værkprocesser af toneangivende, 'upcomming' kunstnere med et særligt potentiale.

 

Det er planen, at langt de fleste udstillinger vil blive suppleret med inspirerende kunstsaloner med et særligt og aktuelt tema. Endvidere vil der blive udgivet et eksklusivt A6 katalog til alle udstillinger.